In cooperation with

Linker
Kontakt

info@safebikely.com

Tel: +47 924 21 401

Leirfossveien 5D

7037 Trondheim - Norway

Sosial
  • SafeBikely Instagram
  • Black Facebook Icon

© 2020 by Urban Solutions AS - Org 919 270 942 MVA

Om oss

OM OSS

SafeBikely er et prosjekt av Urban Solutions AS, en norsk oppstartsbedrift som utvikler smart infrastruktur og tilrettelegger for bærekraftig mobilitet.

SafeBikely er en produkt- og tjenesteleverandør til sykkelprosjekter av offentlige og private næringsaktører. Vi skreddersyr pakker av sykkelskap basert på kundens behov, tilpasset omgivelsene.

Med lokal utvikling og produksjon, sørger vi for kortreiste produkter og lokal verdiskapning. Sammen med lokale og nasjonale samarbeidspartnere, skal vi bidra til at sykkelen får en større del i transportmønsteret.  

Vi tilbyr panteordning på våre sykkelskap. Slik kan vi tilby oss å ta inn sykkelskapene etter endt tjenestetid for oppussing eller  resirkulering.

Våre byggeklosser

FN's bærekraftsmål står sentralt i vår strategi og vi jobber aktivt for følgende mål:

  3 - God helse

  8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  9 - Innovasjon og infrastruktur

11 - Bærekraftige byer og samfunn

12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

13 - Stoppe klima forandringene

17 - Samarbeid for for å nå målene

Takk for at du som interessent, kunde, samarbeidspartner og venn tar dette med deg i din hverdag og daglige drift. 

Ønsker du mer informasjon, samarbeid eller partnerskap? Ta kontakt på info@safebikely.com