Om oss

Personvernvilkår

Denne erklæringen gir deg informasjon om Urban Solutions AS (heretter "US") sin behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av SafeBikely sine tjenester.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Urban Solutions AS, org.nr: 919 270 942.

Urban Solutions AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av tjenesten SafeBikely.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Leirfossvegen 5d, 7037 Trondheim

E-post: info@safebikely.com

Telefon: 92421401

Dersom du har spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på vår epost-adresse over.

Hvilke personopplysninger er det vi behandler, formål og grunnlag.

I forbindelse med din bruk av SafeBikely sine tjenester, vil Urban Solutions AS behandle følgende personopplysninger for følgende formål:

 1. Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for betaling, e.g. tilgang til sykkelskap, når du skal bruke SafeBikely. Til dette formålet bruker vi et betalingssystem "Stripe" som behandler dine personopplysninger som er nødvendige for at du skal utføre nødvendig betaling til tjenestene våre. Vi i Urban Solution lagrer ikke personopplysninger om betalingskortet ditt direkte og vil kun gis tilgang til slike personopplysninger dersom vi har et behov for det[ AdeB1] [a2] . Mer informasjon om Stripes personvern og vilkår finnes her:
  https://stripe.com/en-no/privacy .

2) Vi behandler også personopplysninger som er nødvendig for å levere våre tjenester når du har opprettet en profil på appen vår for å bruke SafeBikely.  Følgende personopplysninger blir registrert hos oss:

 • Ditt navn og dine kontaktopplysninger (epost, telefonnummer) som du selv har registrert ved å opprette en profil på appen vår,

 • parkeringene du har foretatt, inkludert start- og sluttid og start- og sluttstasjoner,

 • telefonens posisjon når appen er aktiv, for å kunne fastslå at du er i nærheten av en stasjon

 • versjon av vår app og din mobiltelefons operativsystem for hver uthenting av sykkel, inn- og utlogginger i app og på vårt nettsted

 • hvilket språk du velger på mobiltelefonen din, slik at vi kan snakke med deg på samme språk.

 

 

Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for formål 1) og 2) er først og fremst for å kunne levere og drifte SafeBikely på best mulig måte etter din anmodning, herunder å identifisere deg som bruker, gi deg tilgang til sykkelskap og andre tjenester som vil inkluderes i SafeBikely-appen.

 

4) Dersom du har gitt oss ditt forhåndssamtykke, vil vi også kunne behandle dine personopplysninger for å sende deg meldinger om tjenestene våre eller andre tjenester som push-varsel, e.g. markedsføringshenvendelser, enten på SMS eller på e-post. I den forbindelse vil vi behandle følgende personopplysninger:

 • Navn, som brukes når vi skal kommunisere med deg.

 • E-postadresse, som brukes for å sende deg meldinger.

 • [ AdeB3] Telefonnummer for å kunne sende SMS om det er best for å formidle den aktuelle beskjeden.

 

5) Vi oppfyller også vår avtale med deg ved å oppbevare din brukshistorikk slik at du selv kan se hvor ditt behov for sykler har vært størst. Oppbevaring av din brukshistorikk gjelder i inntil 6 måneder. Oppbevaring av din brukshistorikk utover 6 måneder, forutsetter at du har samtykket til dette på forhånd. Dette er først og fremst et tilbud til deg som ønsker å ha oversikt over hvilke sykkelturer du har tatt tilbake i tid. Din brukshistorikk vil gi oss tilgang til opplysninger om:

 • parkeringene du har foretatt, inkludert start- og sluttid og start- og sluttstasjoner,

 • telefonens posisjon når appen er aktiv, for å kunne fastslå at du er i nærheten av en stasjon

 • versjon av vår app og din mobiltelefons operativsystem for hver uthenting av sykkel, inn- og utlogginger i app og på vårt nettsted

 

6) US kan også bruke dine personopplysninger, slik som din brukshistorikk, til å forbedre tjenesten, herunder systemtesting, kvalitetssikring, feilsøking og annen behandling som er nødvendig for å forbedre våre tjenester.

 7) For å kunne overholde rettslige forpliktelser som US er underlagt eller pålegg fra offentlige myndigheter, herunder krav til bokføring, vil vi også kunne behandle dine personopplysninger som er nødvendige for dette formålet.

 

8) For å ivareta US rettigheter, herunder for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav i forbindelse med ødelagte sykkelskap som du har disponert, vil vi også kunne behandle dine personopplysninger som er nødvendige for dette formålet.

 

Merk at vi, for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg, er avhengig av å motta en rekke opplysninger som angitt over, blant annet betalingskort og telefonnummer. Konsekvensene av å ikke gi oss slike opplysninger er at vi ikke vil kunne oppfylle avtalen som vi har inngått med deg.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger

Intern tilgang

Det er kun ansatte som har behov for tilgang til dine personopplysninger for å utføre sine arbeidsoppgaver, som får tilgang. Dette betyr hovedsakelige våre kundemedarbeidere, samt ansatte som følger opp eventuelle tvister knyttet til tjenestene våre. Et svært begrenset antall av våre ansatte har tilgang til hele vårt samlede kunderegister. Slik begrenset tilgang er begrunnet i sikring av den kontinuerlige driften av vårt kunderegister.

Eksterntilgang

 

US kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter såfremt US har lovlig grunnlag for utlevering. US kan for eksempel utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å overholde lovpålagte krav eller pålegg (f.eks. skattemyndighetene eller politiet), eller for å sikre våre rettigheter i forbindelse med en tvist med bruker.

Vi deler også aggregerte og anonymiserte data om våre brukere og deres bruk av tjenesten - som ikke kan identifisere deg som enkeltperson - med forskningsprosjekter- og institusjoner til statistikk- og forskningsformål, til oppdragsgiver (kommunen), samt åpent til publikum.

US bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, [f.eks. i forbindelse med våre IT-systemer, betalingstjenester jf. "Stripe", e-postutsendelser, chat-tjenester etc.]. Forholdet til slike leverandører reguleres av en databehandleravtale, som blant annet sikrer informasjonssikkerhet for dine personopplysninger.

[All behandling av personopplysninger om våre brukere skjer innenfor EU/EØS-området].

Dine rettigheter

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Du har til enhver tid tilgang til avgitte samtykker og informasjon vi har lagret om deg i din brukerprofil, og du kan her selv korrigere eller slette opplysninger og trekke tilbake dine samtykker. Dersom du har spørsmål om dine rettigheter, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte US på info@safebikely.com

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Du har også rett til å be oss om å overføre de personopplysningene som du har gitt oss til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du har også rett til å protestere mot behandlingen fra ev. direkte markedsføringshenvendelser som vi skulle sende deg.

Oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaring av personopplysninger

US lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formålene personopplysningene ble samlet inn for, som definert i denne personvernerklæringen. Dette innebærer at vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du er registrert som bruker hos oss.

Sletting

Når du ikke bruker Safebikely lenger og ønsker å slette profilen din, må du gi oss beskjed om dette og vi vil slette den innen 30 dager.

Merk at hvis du sletter SafeBikely-appen, vil vi fortsatt ha dine personopplysninger lagret inntil videre, for bruk av SafeBikely sine tjenester ved en senere anledning. Derfor er det særdeles viktig at du kontakter oss for permanent sletting, på info@safebikely.com.

Merk også at ved sletting av profilen din, vil vi måtte fortsette å lagre noen av dine personopplysninger i forbindelse med lovpålagte krav som vi må oppfylle, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen. Dette gjelder blant annet betalings- og transaksjonshistorikk, som US er forpliktet til å oppbevare i inntil 5 år etter bokføringsloven.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger

US tar sine brukeres personvern på alvor, og har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på sikkerhet av personopplysninger, uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger, herunder:

 • Kommunikasjon med og mellom våre tjenester skjer kryptert.

 • Lagrede data er krypterte, og er ikke tilgjengelig for våre underleverandører av IT-infrastruktur, men kun til de ansatte hos oss som trenger slik tilgang.

 • All lesing av opplysningene om deg loggføres, slik at dette er etterprøvbart[ AdeB4] . Dette skjer kun av ansette med nødvendig tilgang til disse opplysningene, samt eventuelle fortrolige underleverandører som handler på vår oppfordring.

 • Opplysninger om betalinger og betalingskort ligger lagret i sikre PCI-sertifiserte systemer hos vår betalingsleverandør Stripe.

Andre nettsteder

Ved noen anledninger kan det forekomme lenker på US’, eller et av våre selskapers nettsider til andre nettsider, blant annet nettsider som driftes av våre samarbeidspartnere. Når du følger en av disse koblingene, forlater du våre nettsider. Disse tredjepartsnettsidene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettsidene driftes og hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettsidenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettsidene.

Endringer

Urban Solutions AS vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av US’ personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig i appen og på våre nettsider, og du oppfordres til å besøke denne med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæringen.

 

Linker
Kontakt

info@safebikely.com

Tel: +47 924 21 401

Leirfossveien 5D

7037 Trondheim - Norway

Sosial
 • SafeBikely Instagram
 • Black Facebook Icon

© 2020 by Urban Solutions AS - Org 919 270 942 MVA