Nyheter

Den nye sykkelstien i Fjordgata kan gi nærliggende virksomheter et stort løft

Det er krise for handelsnæringen i Midtbyen. Cowirapporten (2019) viser at sykkelsti i Fjordgata kan bli svært fordelaktig for virksomhetene. Likevel møter utbyggingen stor motstand fra handelsstanden. Hvorfor er det slik?

Den nye sykkelstien i Fjordgata kan gi nærliggende virksomheter et stort løft

Gårdeierforeningen og Samarbeidsgruppen Midtby’n  varsler motstand til ny sykkelsti i Fjordgata som vil gå på bekostning av 60 bilparkeringer. De spår starten på den sikre død for næringsvirksomheten i Midtbyen – en næring som sårt trenger flere kunder. Det er derfor underlig å observere den store motstanden mot den nye sykkelstien som kan lokke flere syklister til Midtbyen.

Tanken er at dersom sykkelstien legges til Fjordgata, så vil Midtbyen gå tapende ut ikonkurransen med kjøpesentra utenfor sentrum. I Midtby-regnskapet er det registrert økonomisk vekst fram til starten av 2020. I samme periode åpnet det ingen nye kjøpesenter utenfor sentrum.

Området utenfor bykjernen som Lade og Tiller har flere kjøpesentra og varehus og er bygget for biltrafikk. Det vil være vanskelig for Midtbyen å konkurrere om disse kundene, og heller ikke særlig fremtidsrettet eller miljøvennlig da biltrafikk tar mye plass, forurenser og ikke er i tråd med nullvekstmålet. Der Midtbyen har et konkurransefortrinn og en fordel, er derimot den tette miksen av underholdningstilbud, butikker og serveringssted som vi ikke finner noe annet sted i Trondheim. Det gjør at syklister og gående kan besøke flere tilbud på en bytur – og at butikker i Fjordgata får et unikt utstillingsvindu til potensielle fremtidige kunder som sykler forbi hver eneste dag. Vil vi snart seen ny trend – der handels og servicenæringen vil kjempe om lokalene som liggertett inntil sykkelstiene?

Cowi-rapporten viser at syklister er de som samlet sett legger igjen mest penger i sentrum. Rapporten viser at rundt ni av ti av dem som besøker Midtbyen reiser kollektivt, sykler og går, eller er åpne for dette. Man risikerer derfor å mistetotalt åtte prosent av dagens besøkende dersom bil utelukkes fra Midtbyen fullstendig. Selv om trenden «post korona» viser en nedgang i antall besøkende, kan altså bedre forhold for syklister gi en tilvekst med nye besøkende.

Trondheim har landets høyeste andel syklister med 10 prosent, ifølge RVU 2018. Dessuten har vi også høyeste landssnitt for syklende til jobb sammen med Stavanger med hele19 prosent. Dermed vil bedre forhold for syklister tilrettelegge for at flere tusen kan besøke Midtbyen daglig.

Det vises tilat sykkelstien vil gjøre vareleveranser vanskeligere. Miljøpakken rapportererom hele seks stoppesteder for vareleveranse langs Fjordgata – noe som vil gjørevarelevering enklere for flere virksomheter.

På årets Virke-konferanse påpekes den enorme omstillingsevnen som handelsstanden har vist den siste tiden. I Oslo har møbelgiganten Bohus åpnet showroom med hjemleveranse. Nettbestilling, hjemkjøring av varer og bestilling med QR kode på restaurant er nye tjenester som har kommet for å bli. Næringen oppfordrestil å satse miljøvennlig på alt fra materialer til forretningsmodeller, så hvorfor ikke satse bærekraftig på hvordan kundene kommer seg til butikken også? Her har sykkelen en unik posisjon - den krever minimalt med parkeringsplass og er et konkret bærekraftig initiativ. For å tilrettelegge trengs flere sykkelstier, slik som den i Fjordgata, og tryggere løsninger for sykkelparkering slik som sykkelskap.

           Parkeringshusene i og rundt Midtbyen er langt mer bærekraftig bruk av små byrom sammenlignet med gateparkeringer. Gateparkeringer er arealer som kan forvandles til sykkelparkering, flere sykkelstier, uteservering, grøntarealer med trær og blomster, og utstillingsareal for butikker. Likevel møter omfordeling av ettertraktet gatebruksareal fra bilparkering tiltenkt de få til en felles sykkelsti, sterk motstand. I kronikken til førsteamanuensis Mauritzen fra BI treffer han hodet på spikeren; det er jo tiltak for flere mennesker i sentrum det handler om -ikke biler.

Det er ikke vi mot dem, men det er visammen som kan gi økt vekst til Midtbyen og de virksomhetene som ligger der. Ved å tilrettelegge for at flere syklister, gående og kollektivreisende besøker Midtbyen - og at den også er tilgjengelig for bilister, kan krisen bli kortvarig for handelsstanden.

Les Videre:

City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer
City

Trygg og smart parkeringsboks i gave til byens syklister

Arendal kommune gir bort fire smarte sykkelskap til Syklistforeningen i anledning deres 75 års-jubileum. Syklister får tilgang til skapet via app – og her kan man trygt sette fra seg sykkel og annet utstyr. Skapene er utplassert ved Tyholmen p-hus i Kittelsbukt, og er tiltenkt både kollektivreisende og handlende.

Les mer

Siste nytt fra Bikely

Det er mye spennende som skjer i Bikely. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få siste nytt rett i innboksen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Last ned appen

Last ned appen, reserver et sykkelskap nær deg og kom i gang!